Rakovina, nádor obecně

Rakovina, nádor obecně – popis a příznaky

Co jsou nádory?
Tělo produkuje celou řadu různých typů buněk. Normální zdravé buňky rostou a dělí se na nové podle potřeb organizmu a tento proces udržuje tělo zdravé. Někdy se však buňky začínají dělit a vznikají nové i bez potřeby organismu. Vzniká tak masa nové tkáně, kterou nazýváme nádorem. Nádor může být benigní nebo maligní.

Nádory nezhoubné (benigní), které rostou většinou pomalu, nevrůstají do okolních tkání a sousední struktury spíše jen utlačují. Nejpodstatnější je, že nepronikají do cév krevního nebo mízního řečiště a nezakládají druhotná ložiska – metastázy. Buňky, ze kterých se skládají, nebývají příliš odlišné od těch, z nichž vznikly. Pokud se tyto nádory podaří odstranit, většinou znovu nenarůstají. Benigní tumory tak jen vzácně ohrožují život.

Druhou skupinou, podstatně nepříznivější, jsou nádory zhoubné (maligní). Zhoubný nádor se může vytvořit z téměř každé tkáně našeho těla. Je známo více než 100 rozdílných typů zhoubných nádorů. Podstatou vzniku těchto onemocnění je nádorové zvrhnutí základní stavební jednotky lidského těla – buňky. K nádorovému procesu dochází pod vlivem nejrůznějších faktorů, z nichž však většina není dosud zcela objasněna. Nádorová buňka se vyznačuje především tím, že rychle a nekontrolovaně roste, dělí se a také pomaleji stárne než buňka zdravá. Tak dochází ke hromadění buněk, které vytvářejí nádor. Ten potom proniká (prorůstá) do okolních tkání a orgánů a může vytvářet vzdálená ložiska, neboli metastázy. Vznikají šířením nádorových buněk krevními a mízními cestami.

Zdroj: Co potřebujete vědět o nádorech hlavy a krku, informační brožurka, Masarykův onkologický ústav, 2003 (volně ke stažení na internetu)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *