Jak a proč vzniklo manželství …?

penize-a-kamaradi

V poslední době jsem natrefil na několik textů, které odpovídají na otázku, jak a proč vzniklo manželství. Řekl jsem si, že z toho udělám článek a ejhle. Zjistil jsem, že každý text vysvětluje vznik manželství jinak. Tak jsem zagoogloval, abych si ujasnil, jak to vlastně bylo, a zjistil jsem, že na tuto otázku existuje několik odpovědí. Vyberte si:

„Právě od Židů lidé odkoukali manželství, které Židé do Střední Evropy přinesli ze Středozemí, a později i monogamii, kterou původně zavedli na obranu proti hrozícím pogromům, v podstatě jako evakuační plán: v případě pogromu odvádí do bezpečí tento muž tuto ženu. (Monogamie byla schválena – pouze pro aškenázské Židy – sice již roku 1000, na dobu 1000 let, ale praktikována byla až od druhé poloviny 15. století.)“
Jan Kristek (http://kristek-jan.cz/dejiny-ceskych-zemi-III.doc)

„Moderní manželství je vynálezem židovsko-křesťanské ideologie. Mělo jasný cíl: získávání dalších přívrženců tohoto náboženství. Náboženství přimělo dva dospělé lidi slíbit, že se podřídí přikázáním vyžadujícím poslušnost Bohu, a zajistilo tak, že potomstvo z tohoto manželství bude své rodiče automaticky následovat ve víře.“
Allan Pease, Barbara Pease(ová) – Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, knížka

„Požadujeme, aby tu pro nás náš milý nebo naše milá byli i zítra. Dnes to bylo nádherné a my se bojíme, co bude zítra. Proto vzniklo manželství. Ze strachu, že možná už zítra by nás naši milí mohli opustit – a tak uzavíráme smlouvu před společností a před zákonem. To je ale špatné – naprosto špatné, ba přímo nechutné. Udělat z lásky smlouvu znamená, že zákon stavíte nad lásku; znamená to, že stavíte kolektiv nad svou individualitu a berete si na pomoc soudy, armádu, policii, soudce, abyste si své nevolnictví dokonce pojistili.

Život se ženou, kterou nemilujete nebo život s mužem, kterého nemilujete, společný život kvůli zabezpečení, jistotě, finanční podpoře, společný život z jakéhokoli jiného důvodu kromě lásky není nic jiného než prostituce.“
OSHO Manželství je prostituce (http://www.facebook.com/note.php?note_id=147045183477)

„Manželství je de facto smlouva: já, žena, si troufnu otěhotnět a porodit, ale ty, muž, mi musíš dopředu zaručit, že se o mě a to dítě budeš starat. Jinak – romantika stranou – nepřežijeme. Dělba práce. Ne že bychom se navzájem zneužívali: pokud se má ten fakan dožít dospělosti, je to angažmá pro dva lidi. A fakana potřebujeme, protože přijde den, kdy zestárneme a těžkou práci na poli už nezastaneme.“
Single matky – nová revoluce světového uspořádání je tu?
(http://puschman.blog.idnes.cz/c/83006/Single-matky-nova-revoluce-svetoveho-usporadani-je-tu.html)

„Muži se moc perou. Právě proto vzniklo manželství, aby se lidská společenství kvůli ženám nevyvraždila.“
http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A060821_113443_p_zahranici_wag&razeni=time

„Manželství se neustavuje kvůli dětem, ale aby láska dvou lidí byla zasazena do pevnějšího rámce (z pohledu věřícího, aby byl do tohoto vztahu přizván Bůh) a aby byl tento vztah deklarován veřejně a dostalo se mu proto od ostatních podpory.“
http://www.christnet.cz/diskuse/prispevek.asp?zobraz=284558

„Vraťme se však ještě na chvíli k promiskuitě a pravěkému „manželství“. Nejdříve vzniklo
tzv. manželství skupinové. To má 2 formy. Ta první, starší, se nazývá endogamie. Rod se
rozdělil na určité skupinky, uvnitř kterých byl sice sex povolen, nicméně bylo to něco
neobvyklého a „nevhodného“. Postupem času byl sexuální styk uvnitř rodu tak omezen, že si
lidé museli hledat partnery v jiném rodu = exogamní skupinové manželství. Okruh osob, se
kterými mohla žena zplodit dítě, se však i nadále zužoval, až vznikly jakési manželské třídy.
Střídání partnerů bylo čím dál obtížnější, až bylo pro lidstvo nejpohodlnější mít pouze
jednoho partnera, a tak vzniklo manželství párové. Manželé však většinou žili odděleně a
stýkali se spolu pouze za účelem reprodukce. Až mnohem později se stalo zvykem, že muž se dočasně (dokud trvalo manželství) stal členem partnerčina rodu (= matrilokální manželství).

Pravěcí lidé de facto neznali nevěru. Manželství bylo svazek volný, snadno rozvazatelný,
založený pouze na vzájemné náklonnosti.“
http://www.studentisobe.cz/preview.asp?action=download&work_uid=icrvsx6c

„Přesně řečeno byla instituce manželství zavedena v Římě kolem počátku našeho letopočtu a to s cílem zachování a dědění majetku a prokázání urozeného rodokmenu vládnoucích vrstev. U nás bylo manželství zavedeno v době pobělohorské jako opatření pro sledování populace.“
http://diskuse.doktorka.cz/zivot-psi-knizku/archiv/10/

„V knize S. K. Neumanna Dějiny ženy je zajímavě popsáno, proč vzniklo manželství – láska u toho vůbec nehrála roli, muž chtěl mít ženu jako pracovní sílu a sexuální objekt jen pro sebe, nechtěl se o vznikající majetek a ženu dělit se svým kmenem … Postupně se rozložilo kmenové právo a vznikla malá rodina a nad ní stát.“
http://www.zvedavec.org/nazory-1017.htm

„To udělal sám Bůh, že rozdělil lidi na muže a ženu. Hodnota je stejná, ale přece jsou to dvě různé osoby. A proč to Bůh udělal? Odpověď svatého Jana zní: aby se spojili ne přirozenou náklonností, ale láskou. A vzniklo manželství. V ráji vzniklo manželství, aby se dvě osoby spojily láskou. V nové době to velice krásně rozvedl známý křesťanský myslitel Solověv. Ten říká: člověk začíná být osobou, když se zamiluje, protože zjistí, že existuje druhá osoba. Na počátku je to přitažlivost tělesná, ale ta se musí vyvíjet – stejně jako se vyvíjel Starý a
Nový zákon, – aby byla duchovní a v manželství se z této tělesné přitažlivosti musí vyvinout opravdové přátelství. Nevyvine-li se manželství v opravdové přátelství, tak je vždycky pochybné, visí ve vzduchu.“
http://farni-informator-archiv.xf.cz/INFORMATOR/fa3.pdf

Tak a máte to. Abych z toho zmatku nějak vybruslil, pokusím se zavtipkovat, že každé manželství vzniká z jiného důvodu. Nejen historicky, ale i dnes. Někdo se bere z hluboké a upřímné lásky. Někdo se bere v kostele, aby Bůh ochraňoval jeho svazek. Někdo se bere z vypočítavosti pro peníze. Někdo proto, že v manželce získá levnou pracovní sílu anebo se mu líbí její prsa a chce je mít jenom pro sebe. Někdo ze žárlivosti, aby měl druhého lépe pod kontrolou. Někdo o tom ani nepřemýšlí. A někdo kvůli novomanželské půjčce.

Přestože důvody k uzavření manželství jsou různorodé, lidé se rozvádějí z jediného důvodu a to pro „nepřekonatelný odpor“. Bez legrace, lidé se rozvádějí proto, že jsou k sobě (ve vztahu) nespravedliví. Správně udělaný rozvod není svévolným roztržením toho, co Bůh spojil, ale akt Spravedlivosti.

2 komentáře u „Jak a proč vzniklo manželství …?

  1. Tomáš Konopáč

    Co dodat vše už řekl autor – jen snad je to stav a potřeba společnosti.

    PS:

    Upřesním samo manželství je ekonomická nutnost postarat se o potomstvo za stát, který peníze na vychování dětí vybral ,ale rozkradl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *