Hltan

Hltan – popis a příznaky

Hltan (farynx) je trubice, kterou prochází jak vzduch do hrtanu tak potrava do jícnu.

Dělí se na tři části

  • nasofarynx (epifarynx) – nosohltan, horní část sousedící s dutinou nosní
  • orofarynx – střední část sousedící s dutinou ústní, zahrnuje oblast krčních mandlí (tonsil), spodiny jazyka, měkkého patra a zadní stěny hltanu
  • laryngofarynx (hypofarynx) – spodní část sousedící s hrtanem. V návaznosti na hltan se nachází hrtan (larynx), jehož funkce je spojena nejen s dýcháním, ale i s tvorbou hlasu.

Hltan – klasická medicína

Příčiny vzniku nádorů (hlavy a krku, nejen hltanu):

Převážná většina karcinomů se vyskytuje u kuřáků cigaret (v tabákovém kouři je uváděno více než 40 karcinogenů). Častější výskyt je prokázán při současném užívání tabáku a alkoholu. Konzumace alkoholických nápojů navíc snižuje obranyschopnost organismu před karcinogenními látkami. Karcinogenní účinek byl prokázán také u marihuany.

Těžký alkoholismus zvyšuje relativní riziko až šestkrát, kouření až pětadvacetkrát (podle stupně kuřáctví). Současná přítomnost kouření a pití zvyšuje riziko vzniku nádorového onemocnění hlavy a krku až čtyřicetkrát.

Při vzniku nádorů hlavy a krku hrají roli i některé typy virů, genetická predispozice, karcinogenní látky v zaměstnání (nikl, chrom, olovo, azbest, fluor, arzén, uhlovodíky v sazích, dehtu a průmyslových olejích) a expozice na radiační záření. Dále zde může sehrát roli i nízká hygiena dutiny ústní a špatná výživa. Výskyt se zvyšuje se stoupajícím věkem, nádory v této oblasti jsou typické pro osoby starší 50 let.

Standardní léčebné postupy:

  • chirurgie
  • radioterapie
  • chemoterapie
  • kombinace výše uvedených postupů

Zdroj: Nádory hlavy a krku, informační brožurka České onkologické společnosti ČLS JEP

Hltan – psychické příčiny nemoci

Hltan – slovo je hlasitý výdech, nedokáže se vyjádřit – vztek, nedokáže si věci vyříkat, vyjádření.

(zápisky ze semináře)

Zdroj: Avenna – Škola zdraví

Potíže s polykáním: Poukazují na to, že máme problém „spolknout“ určité věci, situace nebo skutečnosti, tzn. tedy přijmout je. V životě se musíme „prokousávat“ velkými sousty a určité věci prostě „spolknout“ musíme.

Ochraptění: Na jedné straně je to znamení, že se nemocný cítí bezmocný a domnívá se, že „už nemá co říci“. Na druhé straně výzvou k tomu, aby neřešil své konflikty nahlas, nýbrž vnitřním porozuměním a proměnou. Do třetice chrapot může být zapříčiněn strachem z konfliktů či pocitem, že se nemůže nebo dokonce nesmí správně vyjádřit.

Zdroj: Kurt Tepperwein – Skrytý význam nemoci

Obtížné polykání, hltan, jícen: Mnozí často dáváme druhým polykat situace, které zabíjejí jejich ducha. Svíráme je, utiskujeme a nedovolujeme jim dýchat ani v klidu jíst. Logickým vyústěním chybného lidského jednání jsou potom potíže s polykáním.

Lidem vevnitř tvrdým nebo naopak tvrdostí trpícím mohou být jejich chyby nebo neschopnost vyvázat se z nepříjemné situace dány ne vědomí zúžením hltanu, jícnu, divertikly (výchlipky střevní stěny) a nádorky v nich.

Zdroj: Miroslav Hrabica – Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí

1 komentář u „Hltan

  1. Jana Seherová

    Mám 93 letou maminku, která má velké potíže s polykáním.Tvrdí že jí bylo řečeno v nemocnici, že má vějířovitě stočený hltan. Při některých jídlech se dusí, pak zvrací. Nenašla jsem na internetu nic o této anomalii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *