Vlasy a psychika

vlasy-a-psychika

Lidé jsou různí a různě se starají o své vlasy. Někdo vyhledává poslední výkřiky vlasové kosmetiky a někdo na to jde spíš přírodně, vajíčka, kopřivy a tak. Někdo víc dbá na stravu a vitamíny a někdo upřednostňuje celkově zdravý a pohodový životní styl bez cigaret, alkoholu a stresu. Někdo jde ještě dál a příčinu všeho, co se člověku děje (i na hlavě) hledá v psychice nebo ještě hlouběji. Patřím do poslední skupiny.

Protože problematika vlasů a péče o ně mne v poslední době zaujala, začal jsem se pídit po psychických příčinách různého stavu vlasů různých lidí. Když píšu, že příčinu všeho, co se člověku děje hledám v psychice, myslím tím například to, že není náhoda, jakou nemocí kdo onemocní, jestli onemocní v pátek nebo v pondělí, jestli ho bolí pravé nebo levé koleno, jestli nabourá v autě zepředu anebo zezadu, anebo jestli mu to auto někdo ukradne podle neviditelného zákona Okradeš a budeš okraden. Věřím tomu, že svět je řízen Vyšší inteligencí (které někdo říká Bůh) a ta Vyšší inteligence je natolik osobní, že každému přesně naděluji a připravuje věci, které se mu dějí … taková škola života.

Proč někomu rostou vlasy jako z vody a někomu se spíš zkracují? Proč někomu vlasy s přibývajícím léty řídnou a vypadávají? Proč vlasy šedivějí? To bych také rád věděl …

Nejprve co o vlasech říká Bible. Převyprávím příběh o Samsonovi ze Starého Zákona.

Samson byl muž neobyčejné síly a občas se dostal do nějaké šlamastiky. „Spoutali ho dvěma novými provazy a odvedli ho od skály. Když přišel do Lechí, Pelištejci ho přivítali válečným pokřikem. Tu se ho zmocnil duch Hospodinův a provazy na jeho pažích byly jako nitě, které sežehl oheň. Pouta mu na rukou povolila. Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji do ruky a pobil jí tisíc mužů.“

Potom se zamiloval do ženy v Hroznovém úvalu. Jmenovala se Delíla. I přišla k ní pelištejská knížata se žádostí: „Hleď na něm vymámit, v čem spočívá jeho veliká síla, jak bychom ho přemohli a spoutali a zneškodnili. Každý z nás ti dá tisíc sto šekelů stříbra.“

Delíla tedy naléhala na Samsona: „Prozraď mi přece, v čem spočívá tvá veliká síla a čím tě spoutat, abys byl zneškodněn?“ Samson jí sice chvíli tahal za nos a uváděl nepravdivé důvody, ale když ho po celé dny obtěžovala svými řečmi a dotírala na něho, že z toho byl až k smrti unaven, otevřel jí své srdce dokořán a řekl jí: „Nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života své matky Boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila, zeslábl bych a byl bych jako každý člověk.“

Delíla ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila. Křikla: „Samsone, jdou na tebe Pelištejci!“ Procitl ze spánku a pomyslil si: „Dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta setřesu.“ Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil.

Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho do Gázy, kde ho spoutali dvojitým bronzovým řetězem. Ve vězení musel mlít. Ale vlasy na hlavě mu začaly hned po oholení dorůstat a nakonec to Samson Pelištejcům pěkně (ošklivě) zavařil. I když při tom sám přišel o život.

Do svého psychického zápisníku zapisuji vlasy = síla. Samozřejmě nejen síla těla, ale především síla Ducha, který tělo oživuje.

Apoštol Pavel, jakoby příběh o Samsonovi neznal a jakoby snad nikdy neviděl Ježíše, v Prvním listu Korintským napsal „Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, kdežto pro ženu ctí?“ Kdo viděl Ježíše na obraze, na soše anebo ve filmu, ví, že měl vlasy spíš delší než kratší. Tak buď se Pavel špatně vyspal, nebo v té době byly vlasy na ramena v normě a hanebné pro muže bylo mít je až na zem. Nebo si někdo vymyslel, že Ježíš byl dlouhovlasý a ostatní mu to zbaštili.

Amen. Přesuňme se časem o dva tisíce let dopředu …

Kurt Tepperwein, v knize Jsem z tebe nemocný, píše: Vypadávání vlasů může mít více příčin v tělesné i duševní rovině. Protože vlasy jsou symbolem vitality, měl by se postižený vždy ptát, zda je dost čilý. Vlasy zároveň symbolizují spojení s naším vyšším já.

Pokud se spoléháte jen na svůj rozum a trpíte vypadáváním vlasů, je to výzva, abyste se naučili používat i intuici, a nechtěli všechno vyřešit jen hlavou. Podívejte se také, na čem lpíte, protože je to už stará veteš, kterou byste měli nahradit něčím novým. Zjistilo se, že při vypadávání vlasů účinně pomáhají pšeničné klíčky, slunečnicová semínka, semena a oříšky. Symbolicky zastupují všechny tyto věci změnu a růst, protože v sobě nesou klíček života.

Další, tentokrát český autor, Miroslav Hrabica a kniha Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí je konkrétnější:

Rozštěpené vlasy neznají směr. Kterou cestou v životě se dát? Vlas váhavého roste pouze chvíli jedním směrem. Za okamžik si zvolí jinou dráhu, jiný cíl svého snažení.

Mastné vlasy zase ukazují na přílišný blahobyt, na ukájení se ne tak důležitým (potravou hmotnou, ne štěstím duševním).

Předčasně šednoucí pokrývka hlavy a nadměrné vypadávání vlasů nám říkají, že příliš chyb, příliš šedivých, konzumních prožitků a cílů bylo a stále je v našem životě. Šeď okolí nás zahlcuje a my jí podléháme. Naučme se vynakládat své síly v potřebnou dobu a v potřebné intenzitě.

Člověk s vlasovými kouty nechť se učí chápat životní situace a pozice druhých … vypadané vlasové kuty svědčí o člověku, který je životem zahnán do kouta, nebo drží v šachu druhé a neustálými hrozbami je ovládá. (V tomto bych s panem Hrabicou souhlasil, můj dědeček měl vysoké kouty a byl to přísný člověk s despotickými sklony.)

Kudrnaté vlasy a bujný růst odráží nerovnoměrný vývoj člověka a jeho velkou vitalitu. Kudrlinky vlasů jsou zbytečné zatáčky na jeho cestě životem, jsou odrazem dosti neharmonické stravy a obdobně chaotického jednání a myšlení. Takový člověk potřebuje se zklidnit a uvolnit.

Vlasy vás nezlobí, pouze vás vyjadřují, ukazují momentální životní síly i minulá pochybení. I jejich délka říká, zda vše berete zkrátka, na dlouhé lokty, zpříma nebo s vytáčkami. Tělo je zrcadlo vašeho jednání a myšlení. Konejte proto tak, abyste se s potěchou mohli dívat na sebe do zrcadla.

Neznám pana Tepperweina ani pana Hrabicu osobně a tak nevím odkud informace berou a nakolik jsou hodnověrným zdrojem.

Můj nejlepší a ověřený zdroj je Avenna.cz – Škola zdraví těla i duše. Postupem času se mi podařilo vyzobat na přednáškách, v článcích na internetu i jinde několik psycho-vlasových moudrostí a postřehů:

Vlasy jsou mimo jiné barometrem pohody a klidu. Lidé, co jsou tímto pocitem pohody a klidu naplněni a podle toho i žijí, nemají s vlasy problémy.

Svědění obecně je projevem neoprávněné nespokojenosti. Svědění je vlastně povzbuzení, aby člověk uvěřil, že si umí poradit. Svědění hlavy kolem uší upozorňuje na neoprávněnou nespokojenost z toho, co člověk slyší, místo škrábání by se měl pohladit jako povzbuzení, mít se rád a chválit se.

Lupy mohou mít příčiny mechanické, například málo tekutin i příčiny psychické, pocit ohrožení, potřebu ochrany, člověk si připravuje, co řekne, je podezíravý. Například jedna paní si nevěřila a podceňovala se na kursu angličtiny pro začátečníky, a začaly se jí dělat lupy.

Mastné vlasy mohou být z předsudku „mámě se taky mastí“, z použití šampónu na mastné vlasy, který je nepřirozeně odmastí, a z pocitu méněcennosti a nehezkosti.

Nemyté a neupravené vlasy jdou ruku v ruce s dalekozrakostí, kdy je člověk zahleděný do dálky a přehlíží detaily kolem sebe a zlehčuje je.

Nadměrné vypadávání vlasů je způsobeno špatným snášením “běžné dávky” stresu a napětí, zveličováním stresu a napětí, kdy člověk dělá z komára velblouda při každém problému a kvůli zveličování se pak užírá, je nervózní, plný stresu a napětí. Nadměrné vypadávání vlasů může být také ze stresu pramenícího z potřeby řídit ostatní a z přísnosti.

Vlasy vypadávají proto, že jim křeč ve vlasové cibulce neumožňuje dýchání a přijímání živin. Křeč je způsobena myšlenkami, které v sobě obsahují napětí, zátěž, stres, tlak. Lidé mají tuto křeč způsobenou tím, že nedůvěřují v určitý Vyšší řád, nebo i tím, že sice věří, ale přesto pochybují o výsledku, že nebude podle jejich přání.

Podotýkám, že všechny ty pocity a myšlenky, díky kterým padají anebo jinak zlobí vlasy, jsou neoprávněné. Kdo má lupy je nemá pro to, že je to neschopný ňouma, ale proto, že je schopný, ale podceňuje se. Lupy ho upozorňují na to, že na to má a že si to má uvědomit a změnit to v psychice.

Člověk, který se každý den těší na maličkosti, nemívá šedivé vlasy, ale má přirozenou barvu vlasů. (K tomu uvedu příběh mého druhého dědy, kterému prý všechny vlasy zešedivěly v koncentračním táboře během jednoho dne. Docela věřím, že se v té chvíli přestal těšit na maličkosti. Což neměl dělat, protože vždycky je na co se těšit.)

Z psychického hlediska je důležité si svých vlasů vážit, mít je rád a hladit je i sám, protože si to vlasy zaslouží. Stejně je člověk hladí kartáčem, nebo hřebenem.

Doufám, že teď máte v hlavě i na hlavě příjemný zmatek a máte o čem přemýšlet. Doufám, že vaše péče o vlasy vstoupí do dalšího levelu a bude se týkat nejen těla, ale i duše. Nezáleží jen na vlasových přípravcích, anebo stravě, ale také (především) na tom, co si myslíme a co cítíme. Vlasům nepomáhá jen kosmetika, ale spíš to, že se jim (a sobě) věnujeme, že je hladíme a posíláme jim (a sobě a světu) hezké myšlenky.

Přeji nám dlouhé, pevné, nevypadávající a nešedivé vlasy, jinými slovy sílu, pohodu, těšení se na maličkosti a hýčkání … sami sebe i s partnerem navzájem.

A co vy, milé vlasatice a vlasatci, plešatice a plešatci, vypozorovali jste nějaký vliv psychiky na vaše vlasy? Myslíte si, že něco z výše uvedeného na vás sedí? Jestli ano, budu moc rád, když se o své postřehy podělíte v komentářích …

Předcházející vyznání … Krásné dlouhé vlasy

Doporučené čtení … Tajemství žen s dlouhými vlasy, Tajemství dokonalé péče o krásné dlouhé vlasy, Nemoci a léčení – Vlasy

15 komentářů u „Vlasy a psychika

 1. Jana K.

  Dobrý den,

  také sháním informace ohledně vlásků a je pro mě také nejvěrohodnější zdroj Avenna. Nedávno jsem si pořídila CD s přednáškou Proč a kdy si nemusíme vážit svých rodičů a tam byla malá zmínka o šedivých vlasech. Šedivění znamená všednost, fádnost. O tom, že člověk může zešedivět během chvíle znám také jeden příběh o člověku, který visel s padákem na stromě poblíž elektrického vedení a strachem, že na to vedení spane zešedivěl, sice zešedivěl, ale bych zachráněn.

  Jinak mastné vlasy a svědění to na mě sedí a stále mi vychází, že bych se měla mít víc ráda. Už se tedy snažím.

  Vaše články se mi líbí a musím říci, že když se dívám na stránky Avenny, tak pak kouknu i na Vaše, co je u Vás nového.

  Mějte se hezky.Jana K.

  1. ViTeK

   (Paní) Jano K., děkuji za příspěvek a obohacení vlaso-psychologie. Už se těším, až si příště poslechnu CDčko o rodičích, napoprvé mi to uniklo, zřejmě jsem byl naladěný na jiné informace. Nedá se říci, že pobyt v koncentračním táboře, anebo nad dráty vysokého napětí by byl všední zážitek, tak asi budou i jiné myšlenky, které způsobují šedivění kromě všednosti a fádnosti a netěšení se. Třeba opravdová hrůza. Nevím, zatím. Děkuji za pochvalu, aniž si to možná uvědomujete, přispěla jste k mé pohodě, spokojenosti s literárními výkony a tím potažmo i k menšímu svědění 🙂

   (Mějte se dobře …)

 2. Eva Šejnová

  Při čtení článku se mi vybavilo, co jsem četla, autorem článku je pan Dr. Josef Staněk, člen Agape Brno (sdružení léčitelů a duchovně zaměřených osob).

  Není to jen o vlasech, ale také se jich to týká. Zde je stručný obsah:

  Zamýšlel se nad ochlupením lidského těla, jeho přítomností a nebo naopak nepřítomností.

  Došel k závěru, že to souvisí s tokem vitálních energií v těle. Že se ochlupení věkem zesiluje na těle tam, kde je energie nedostatek. V podpaží – oslabený mízní systém, prsa- slabé plíce, ruce a nohy – jejich oslabená energie, na žaludku – oslabený žaludek, na čele vypadávající vlasy – příliš rozumoví muži, na zátylku vypadané vlasy – muži otevření nadvědomí (mniši si zde vyholují kolečko).

  Chloupky jsou vystrčené antény pro dodatečný příjem energií. Tak se v příslušném místě obnoví rovnováha proudění v meridiánech. A vlasy na hlavě a na pohlaví ? Dnešní člověk je slabý na hlavu a na pohlaví. Využívámě jen 5 % kapacity mozku a místo využívání sexuální (hadí) energie ve prospěch svůj a partnera, kdy by došlo k vzájemnému přeléčení a omlazení partnerů, tak provádíme (naprostá většina) jen tu vzájemnou masturbaci (jak tu někde taky píšete) s cílem rozkoše a únikem energie.

  To, že se oholujeme, abychom byli jako bohové z Olympu, nám tedy vlastně škodí. A bohy se tím stejně nestaneme, pokud se tak nezačneme chovat. Pak ochlupení zmizí samo (myšleno během evoluce).

  Takže: dlouhé vlasy, velký příjem, velká síla….

  1. VíTeK

   Dobrý večer,

   Evo, děkuji za hezký komentář k věci. Zejména to partnerské přeléčování se mi líbí 🙂

   Jenom jestli to pan doktor, člen nepopletl. Podle jeho teorie by na tom byli nejlépe plešatí a opelichaní tvorové. Proto asi po ozařování a chemoterapii slézají vlasy, ti lidé jsou tak nabití energií, že nevědí, co s ní … raději zůstanu u své víry dlouhé husté vlasy = dlouhá hustá síla.

   Mějte se hezky a hustě … 🙂

 3. Eva Šejnová

  Ano, nejlépe jsou na tom podle toho ne ti opelichaní, ali ti holí. Která žena Vám bude připadat živočišnější? – clupatice nebo ta bez hustých tmavých chlupů na těle? Méně chlupatí jsou na tom lépe protože tu energii, na kterou potřebujete k příjmu vlasy a chlupy oni mají i bez takovýchto přijímačů nebo takovou vůbec nepotřebují. Asi tak je to myšleno. Zde se mluví především o tom, kde mi co roste a ne jestli to střihám. A mimo to, prý dlouhými vlasy je člověk spojen s astrálním světem. (A pohazování vlasy a přitom si něco přát by mělo vét ke splnění přání. – viz. Diagnostika karmy od S.N.Lazareva, mimochodem velmi kvalitní četba, popisující taktéž příčiny nemocí a událostí v našich životech) Jinak s vámi souhlasím, že dlouhé vlasy jsou lepší než krátké – z energetických důvodů, ať už to funguje jakkoli. 🙂

  A chemoterapie není argument, je to takový zásah jedy do organismu, že fungovat přestává i víc věcí než jen růst vlasů. Mnoho lidí zemře nakonec jen na následky chemoterapie a ne na rakovinu.

  Mnoho pozdravů

  Eva

  1. VíTeK

   Evo, já ty věci zatím beru jako zajímavost a věřím, že jednoho dne se dozvím(e), jak to přesně je. Do té doby se spokojím s postřehem, že zdraví se promítá i na vlasech a za hlavní sílu mého života budu považovat svou vůli a ne energii nachytanou pomocí vlasů, vousů a chlupů. Děvčata se mi líbí přirozeně ochlupená na těch správným místech 🙂

   Souhlasím, chemoterapie je další nemoc (otrava) navíc. Recenzičku na Diagnostiku karmy jsem psal tady https://deosum.com/Articles/239.aspx

   Kniha mne nezaujala natolik, abych toužil po jejím přečtení.

   Jeden pozdrav 🙂

   Vítek P.

 4. Eva Kremlíková

  Dohledávám příčinu toho, proč mají malé děti vši. Ne náhodou jsem zabrousila k Vašemu staršímu článku, ale tato informace mně, ve Vašem jinak celkem vyčerpávajícím výčtu vlasových neduhů, chybí. Trošku nás tento problém trápí. Dítě je školního věku, tedy již celkem samostatné, tudíž by to mělo patřit jemu, ale nějak mně nic nenapadá. Prosím nevěděl byste nějaký tip?

  Eventuálně, kdybych mohla být tak troufalá a poprosit o radu touto cestou i paní Vlaďku…

  Zdravím a přeji hezký zbytek dne.

  Eva Kremlíková

  1. VíTeK

   Dobrý den, doufám, že se ty vši nešíří internetem, protože bych nerad něco chytnul. Určitě jste se zeptala sama sebe a něco vás napadlo. Schválně, co napadne mě. Proč má dítě vši?

   Napadlo mě, že děti těmi všemi protestují. Buď proti přehnané anebo nedostatečné péči. A taky mne napadlo, zaměřit se na vnější projevy a pocity. Například svědí to? V čem to dítě omezuje, co mu to přináší … (určitě pozornost). Trochu to rozvinout.

   O několik hodin později mě napadlo, že vši dítě upozorňují, že má převzít zodpovědnost za svoje tělo, čistotu a tak …

   Jako perlička mne do třetice ještě napadlo, jestli mu třeba spolužáci neříkají "ty všiváku" nebo tak něco.

   To jsou mé tipy 🙂 časem se dozvíme, jam moc jsem se strefil.

   Třeba se ještě někdo přidá a napíše, co ho napadne, když si položí otázku, proč má dítě vši.

 5. Eva Kremlíková

  Dobrý den,

  nechala jsem to pár dnů uležet. Přemýšlela jsem kde a proč. Většinou se vši šíří v dětském kolektivu ve školce, nebo ve škole. Tudíž to patří ke vztahům tam. Napadlo mně, že to může souviset s nespokojeností dítěte buď s učitelem, nebo se spolužáky (souvislost s Vámi zmíněným oslovením "Ty všiváku").

  Něco se tam děje, co dítěti nevyhovuje, s čím třeba není spokojené. Otázka zda to je u něj oprávněný, nebo již neoprávněný pocit.

  Tolik zatím všechny mé nápady.

  Zdravím a doufám, že někdo přidá trošku svého.

  Eva K.

 6. Evča

  Zdravím a děkuji za pěkné čtení 🙂 Co mě sem přivedlo? Jsem maminka 5-ti dětí a 6. se k nám za pár dní chystá,jako reakci na úvod článku- patřím též do poslední skupiny lidí a poslední dny přemýšlím, nad tím proč naše dcerka rok a půl – vymazlená a vyrůstající v souladu s konceptem kontinua tolik miluje mé vlasy- pokaždé , když jí mám v náručí chytá mi vlasy do hrstí i si je omotává na ruce před spaním- vlastně bez mých vlasů v rukou neusíná tak krásně- stále nad tím přemýšlím, proč to dělá? co cítí? co myslíte?

  1. kVítek

   Dobrý den, ahoj Evčo,

   Nehledal bych ve všem něco hluboce psychického. Třeba je jí to jenom fyzicky příjemné nebo jí vlasy voní … jednoduše si užívá, každý má jinak probuzené smysly a zaujmou ho jiné věci … nebo vidí auru, kdo ví 🙂

   Máte hezké stránky … šikulka 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *